Bestill prospekt ,

http://localhost:64480/v1/?commissionGuid=4b80e4b4-845d-4f66-a79c-eafd05a76203&originGuid=801A7CEB-A564-4C67-A4A5-CAD15E15C1F6